NÄR BARA DET BÄSTA LJUDET ÄR GOTT NOG OCH DU BEHÖVER NÅGON SOM BRYR SIG